CROSS THE WORLDS – GLASS PATHS TO EUROPE / upcoming project

Kdo přinesl před tisíci lety sklo do Evropy? Na sever do Dánska, Česka, Nizozemska. Jakým způsobem? A proč? Znáte starodávné stezky napříč Evropou? A co mají společného s faraóny a s potopenými loděmi u Turecka plnými skleněných ingotů? Pojďte se mnou na další dobrodružnou výpravu.
Nový projekt, již brzy.
Who brought glass to Europe a thousand years ago? North to Denmark, to Czechia, to the Netherlands. How? And why? Do you know the ancient paths across Europe? And what do they have to do with pharaohs and with sunken ships near Turkey full of glass ingots? Come with me on another adventure.
New project coming soon.