Jiří Suchý architecture
Jiří Suchý architecture
Jiří Suchý architecture
Jiří Suchý architecture

Přestavba venkovského rodinného domu. studie
Rebuilding of a countryside family house. study
2015. Nový Bor. Czech Republic. computer graphics Jiří Suchý

Jiří Suchý architecture
Jiří Suchý architecture
Jiří Suchý architecture
Jiří Suchý architecture

Rekonstrukce třípokojového bytu
Reconstruction of a three-room apartment
2011. Česká Lípa. Czech Republic. photo Jiří Suchý

Jiří Suchý architecture
Jiří Suchý architecture
Jiří Suchý architecture
Jiří Suchý architecture

Jednoduchost. studie. pohledový beton. kov. sklo
Homeliness. study. fair-face concrete. metal. glass
2004. Nový Bor. Czech Republic. computer graphics Jiří Suchý

Jiří Suchý architecture
Jiří Suchý architecture
Jiří Suchý architecture
Jiří Suchý architecture

Čtvercový dům. studie. dřevo. kov. sklo
Square House. study. wood. metal. glass
2003. Nový Bor. Czech Republic. computer graphics Jiří Suchý

Jiří Suchý architecture
Jiří Suchý architecture

Startovní dům Longwood. studie. dřevo. sklo
Starting House Longwood. study. wood. glass
2003. Nový Bor. Czech Republic. computer graphics Jiří Suchý

Jiří Suchý architecture
Jiří Suchý architecture
Jiří Suchý architecture
Jiří Suchý architecture
Jiří Suchý architecture

Galerie skla pro Nový Bor. diplomová práce. studie. pohledový beton. kov. sklo
Glass Gallery for Nový Bor. diploma work. study. fair-face concrete. metal. glass
professor Jiří Pelcl. architect. opponent Stanislav Libenský. sculptor
2000. Prague. Czech Republic. photo Filip Šlapal

Jiří Suchý architecture
Jiří Suchý architecture

Expo 2000 Hanower. studie. pohledový beton. kov. sklo
Expo 2000 Hanover. study. fair-face concrete. metal. glass
2000. Prague. Czech Republic. photo Jiří Koudelka

Jiří Suchý architecture
Jiří Suchý architecture
Jiří Suchý architecture
Jiří Suchý architecture
Jiří Suchý architecture
Jiří Suchý architecture

Vila Hřebenka s letním altánem. studie. pohledový beton. opuka. dřevo
Villa Hřebenka with a summer pavillon. study. fair-face concrete. argillite. wood
1998. Nový Bor. Czech Republic photo Luboš Hána

Jiří Suchý architecture
Jiří Suchý architecture
Jiří Suchý architecture
Jiří Suchý architecture
Jiří Suchý architecture
Jiří Suchý architecture

Centrum česko-japonské společnosti. Smetanovo nábřeží. Praha
studie. pohledový beton. kov. sklo
Centre of the Czech-Japanese Society. Smetana Embankment. Prague
study. fair-face concrete. metal. glass
1995. Prague. Czech Republic. photo Luboš Hána

Jiří Suchý architecture
Jiří Suchý architecture
Jiří Suchý architecture
Jiří Suchý architecture

Vlastní dům. studie. zdivo. dřevo. sklo
One´s own house. study masonry. wood. glass
2002. Nový Bor. Czech Republic. computer graphics Jiří Suchý

Jiří Suchý architecture
Jiří Suchý architecture

Minimální dům. studie. pohledový beton. kov. sklo / studie. dřevo. kov. sklo
Basic House. study. fair-face concrete. metal. glass / study. wood. metal. glass
1999. Nový Bor. Czech Republic. computer graphics Jiří Suchý

Jiří Suchý architecture
Jiří Suchý architecture

Bílé T. rodinný dům. studie. pohledový beton. sklo
White T. family house. study. fair-face concrete. glass
1998. Prague. Czech Republic. computer graphics Jiří Suchý

Jiří Suchý architecture
Jiří Suchý architecture
Jiří Suchý architecture
Jiří Suchý architecture
Jiří Suchý architecture

Krematorium Ďáblice. Praha. studie. pohledový beton. sklo. dřevo
Crematorium Ďáblice. Prague. study. fair-face concrete. glass. wood
1997. Prague. Czech Republic. computer graphics Jiří Suchý

Jiří Suchý architecture

Čajový altánek u japonské restaurace. Praha. studie. dřevo. papír
Tea-house at a Japanese restaurant. Prague. study. wood. paper
1996. Prague. Czech Republic. computer graphics Jiří Suchý

Jiří Suchý architecture
Jiří Suchý architecture
Jiří Suchý architecture
Jiří Suchý architecture

Interiér McDonald´s. studie pro McDonald´s. kov. plast
the Interior of McDonald´s. study for McDonald´s. metal. plastic
1997. Prague. Czech Republic. computer graphics Jiří Suchý