Jiří Suchý art portrait

MgA. Jiří Suchý
+420 777 848 678
jirisuchystudio@gmail.com
Facebook studio | Facebook photography
Instagram | Youtube

about the author

• Jiří Suchý attended the glass school in Nový Bor and then went on to study at the Academy of Art, Architecture and Design in Prague under the internationally renowned Czech architect, furniture designer and glass artist Prof. Bořek Šípek.
• In his works, he plays with the ambiguity of meanings and words and he lets the viewer think about the feelings, opinions and thoughts contained in his works.
• Jiří Suchý’s glass objects, which are moustly melted in moulds in the kiln, follow classical Czech glass sculpture in their design language. In his compositions he works with displacements of geometric objects, layering and blending them.
• By contrast, his paintings, which he creates using hot glass taken directly from the glass kiln applying his own specially developed technique, are expressive / abstract.
• In his photographic works, he mainly shows human emotions, moods and feelings captured in unusual, unique, unrepeatable moments.

curriculum vitae

English

1972*
born on 2nd September 1972. Litoměřice. Czech Republic

1987 – 1991
Secondary Glass School. Nový Bor. Czech Republic
specialization Art and Craft Glass. glass blower

1994 – 2000
Academy of Art, Architect and Design. Prague. Czech Republic / Architecture and design (1994-1997 professor Bořek Šípek. 1997-2000 professor Jiří Pelcl)

2002 – 2004
Summer Academy Bild-Werk. Frauenau. Germany
– participant of Pavel Roučka’s painting studio and Mathew Beuchner’s hot glass studio
– participant of Erwin Eisch’s painting studio
– participant of Jurgen Huber’s painting studio

2004 – 2005
Stanton School of English. London. Great Britain / English language

2015 – 2016
Higher Professional School, Secondary Technical School and Sesvices and Turism School. Varnsdorf. Czech Republic / Pedagigical studies


professional experiences

1991 – 1992
Glass-blower / glass factory Egermann Ltd. Nový Bor. Czech Republic

1993 – 1994
Glass-blower / glass factory Ajeto Ltd. Lindava. Czech Republic

2000 – 2007
Teacher of history of arts. aesthetics. visual arts. studio of interior design
Higher Professional Glass School and Secondary Glass School. Nový Bor. Czech Republic

2013 – 2015
Teacher of interior design. PR manager
Higher Professional Glass School and Secondary Glass School. Nový Bor. Czech Republic

2015
Artist member of the 12th International Glass Symposium. Nový Bor. Czech Republic

2015 – 2019
Deputy director, teacher of interior design. PR manager
Higher Professional Glass School and Secondary School. Nový Bor. Czech Republic

2016
Lector at illustration and painting studio. European Summer School. Prague. Czech Republic

2016
Artist member of the Tusta Vitrea Glass Symposium. Domažlice. Czech Republic

2016
Independent artist and photographer


exhibitions

1992
“Exhibition of Glass” / common exhibition. atrium of the monastery. Česká Lípa. Czech Republic

2003
The 3rd Festival of Art Glass / common exhibition. Minea Gallery. Karlovy Vary. Czech Republic

2003
“Salon” / exhibition. the theatre of Nový Bor. Czech Republic

2003
Utrecht Gallery Exhibition. common glass exhibition. Utrecht. Holland

2004
The 4th Festival of Art Glass / common exhibition. Minea Gallery. Karlovy Vary. Czech Republic

2006
“The Glass School Teachers'” / common exhibition. Glass Museum. Nový Bor. Czech Republic

2007
“1947 – 2007” / common glass exhibition of the 60th anniversary of the Apprentice Glass School establishment. Glass School Gallery. Nový Bor. Czech Republic

2007
Absolvents exhibition of Glass School Nový Bor / Glass Arts Gallery. České Budějovice. Czech Republic

2007
Mr. Smith’s serie of exhibitions in Utrecht galleries / common glass exhibitions. Holland

2008
“Permeation” / self-exhibition. Glass-Arts Gallery. České Budějovice. Czech Republic

2011
exhibition / Welti Glaskunst Gallery. Heinrich-Heine-Allee 15. Düsseldorf. Germany

2014
“Rendezvous” / self-exhibition. Ajeto Gallery. Nový Bor. Czech Republic

2015
IGS / common exhibition. International Glass Symposium. Glass Museum. Nový Bor. Czech Republic

2016
EX-IGS / common exhibition. International Glass Symposium. Centrum of Glass Art. Sázava. Czech Republic

2016
“Glass School Nový Bor presents” / common exhibition. Art Glass Moser. Prague. Czech Republic

2017
“Hot-Glass-Painting” / self-exhibition. History Museum and Gallery. Česká Lípa. Czech Republic

2017
“Hot Glass (and) Painting” / self-exhibition. Chodsko Museum. Domažlice. Czech Republic

2018
“Guardians” / the unveiling of glass sculptures. the Church of the Assumption of the Virgin Mary. Nový Bor. Czech Republic 

2019
Solo exhibition. Glasgalerie Stölting. Hamburg. Germany


representation in

Glasmuseum Lette. Coesfeld. Germany
Glass Museum. Nový Bor. Czech Republic
Netherlands
Germany
China
USA
Sweden
Italy
Austria
France
Poland
Russia
Austria 

Česky

1972*
narozen 2. září 1972. Litoměřice. Česká republika

1987 – 1991
Střední odborné učiliště sklářské. Nový Bor. Česká republika
uměleckořemeslné zpracování skla. foukač dutého skla

1994 – 2000
Vysoká škola uměleckoprůmyslová. Praha. Česká republika / obor Architektura a design (1994-1997 profesor Bořek Šípek. 1997-2000 profesor Jiří Pelcl)

2002 – 2004
Letní akademie Bild-Werk. Frauenau. Německo
– účastník malířského studia Pavla Roučky a sklářského studia Mathewa Beuchnera
– účastník malířského studia Erwina Eische
– účastník malířského studia Jurgena Hubera

2004 – 2005
Stanton School of English. Londýn. Velká Británie / anglický jazyk

2005 – 2006
Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf. Česká republika / pedagogické studium

 

profesionální zkušenosti

1991 – 1992
Sklář – foukač / sklárna Egermann s.r.o. Nový Bor. Česká republika

1993 – 1994
Sklář – foukač / sklárna Ajeto s.r.o. Lindava. Česká republika

2000 – 2007
Učitel historie umění. estetiky. výtvarné výchovy. PR manažer
Vyšší odborná škola sklářská a Střední škola sklářská. Nový Bor. Česká republika

2013 – 2015
Učitel designu interiéru. PR manažer
Vyšší odborná škola sklářská a Střední škola sklářská. Nový Bor. Česká republika

2015
Účastník 12. mezinárodního sklářského symposia. Nový Bor. Česká republika

2015 – 2019
Zástupce ředitele a učitel designu interiéru. PR manažer
Vyšší odborná škola sklářská a Střední škola. Nový Bor. Česká republika

2016
Lektor ateliéru ilustrace a malby. European Summer School. Praha. Česká republika

2016
Účastník sklářského symposia Tusta Vitrea. Domažlice. Česká republika

od 2019
Nezávislý umělec a fotograf

 

výstavy

1992
“Výstava skla” / společná výstava. Atrium kláštera. Česká Lípa. Česká republika

2003
3. festival uměleckého skla / společná výstava. Galerie Minea. Karlovy Vary. Česká republika

2003
Výstava “Salon” / divadlo Nového Boru. Česká republika

2003
Výstava Utrechtské galerie / společná výstava skla. Utrecht. Holandsko

2004
4. festival uměleckého skla / společná výstava. Galerie Minea. Karlovy Vary. Česká republika

2006
“Učitelé sklářské školy” / společná výstava skla. Sklářské muzeum. Nový Bor. Česká republika

2007
“1947 – 2007” / společná výstava skla k 60. výročí založení sklářského učiliště / Galerie sklářské školy. Nový Bor. Česká republika

2007
Výstava absolventů Sklářské školy v Novém Boru / Glass Arts Galerie. České Budějovice. Česká republika

2007
Série výstav pana Shmithe v utrechtských galeriích / společné výstavy skla. Holandsko

2008
“Prolnutí” / samostatná výstava. Glass-Arts Galerie. České Budějovice. Česká republika

2011
Samostatná výstava / Welti Glaskunst Gallery / Heinrich-Heine-Allee 15. Düsseldorf. Německo

2014
“Rendezvous” / samostatná výstava. Ajeto Galerie. Nový Bor. Česká republika

2015
IGS / společná výstava. Mezinárodní sklářské symposium. Sklářské muzeum. Nový Bor. Česká republika

2016
EX-IGS / společná výstava. Mezinárodní sklářské symposium. Centrum of Glass Art. Sázava. Česká republika

2016
“Sklářská škola Nový Bor se představuje” / společná výstava. Art Glass Moser. Praha. Česká republika

2017
“Hot-Glass-Painting” / samostatná výstava. Vlastivědné muzeum a galerie. Česká Lípa. Česká republika

2017
“Hot Glass (and) Painting” / samostatná výstava. Muzeum Chodska. Domažlice. Česká republika

2018
“Guardians” / odhalení skleněných plastik. kostel Nanebevzetí Pany Marie. Nový Bor. Česká republika

2019
Samostatná výstava. Glasgalerie Stölting. Hamburg. Německo

 
zastoupení

Muzeum skla Lette. Coesfeld. Německo
Muzeum skla. Nový Bor. Česká republika
Holandsko
Německo
Čína
USA
Švédsko
Itálie
Rakousko
Francie
Polsko
Rusko
Rakousko