Jiří Suchý art portrait

MgA. Jiří Suchý
+420 777 848 678
jirisuchystudio@gmail.com
Facebook studio | Facebook photography
Instagram | Youtube

about the author

• Jiří Suchý attended the glass school in Nový Bor and then went on to study at the Academy of Art, Architecture and Design in Prague under the internationally renowned Czech architect, furniture designer and glass artist Prof. Bořek Šípek.
• In his works, he plays with the ambiguity of meanings and words and he lets the viewer think about the feelings, opinions and thoughts contained in his works.
• Jiří Suchý’s glass objects, which are moustly melted in moulds in the kiln, follow classical Czech glass sculpture in their design language. In his compositions he works with displacements of geometric objects, layering and blending them.
• By contrast, his paintings, which he creates using hot glass taken directly from the glass kiln applying his own specially developed technique, are expressive / abstract.
• In his photographic works, he mainly shows human emotions, moods and feelings captured in unusual, unique, unrepeatable moments.

curriculum vitae

1972*
born on 2nd September 1972. Litoměřice. Czech Republic

1987 – 1991
Secondary Glass School. Nový Bor. Czech Republic
specialization Art and Craft Glass. glass blower

1994 – 2000
Academy of Art, Architect and Design. Prague. Czech Republic / Architecture and design (1994-1997 professor Bořek Šípek. 1997-2000 professor Jiří Pelcl)

2002 – 2004
Summer Academy Bild-Werk. Frauenau. Germany
– participant of Pavel Roučka’s painting studio and Mathew Beuchner’s hot glass studio
– participant of Erwin Eisch’s painting studio
– participant of Jurgen Huber’s painting studio

2004 – 2005
Stanton School of English. London. Great Britain / English language

2015 – 2016
Higher Professional School, Secondary Technical School and Sesvices and Turism School. Varnsdorf. Czech Republic / Pedagigical studies


professional experiences

1991 – 1992
Glass-blower / glass factory Egermann Ltd. Nový Bor. Czech Republic

1993 – 1994
Glass-blower / glass factory Ajeto Ltd. Lindava. Czech Republic

2000 – 2007
Teacher of history of arts. aesthetics. visual arts. studio of interior design
Higher Professional Glass School and Secondary Glass School. Nový Bor. Czech Republic

2013 – 2015
Teacher of interior design. PR manager
Higher Professional Glass School and Secondary Glass School. Nový Bor. Czech Republic

2015
Artist member of the 12th International Glass Symposium. Nový Bor. Czech Republic

2015 – 2019
Deputy director, teacher of interior design. PR manager
Higher Professional Glass School and Secondary School. Nový Bor. Czech Republic

2016
Lector at illustration and painting studio. European Summer School. Prague. Czech Republic

2016
Artist member of the Tusta Vitrea Glass Symposium. Domažlice. Czech Republic

2016
Independent artist and photographer


exhibitions

1992
“Exhibition of Glass” / common exhibition. atrium of the monastery. Česká Lípa. Czech Republic

2003
The 3rd Festival of Art Glass / common exhibition. Minea Gallery. Karlovy Vary. Czech Republic

2003
“Salon” / exhibition. the theatre of Nový Bor. Czech Republic

2003
Utrecht Gallery Exhibition. common glass exhibition. Utrecht. Holland

2004
The 4th Festival of Art Glass / common exhibition. Minea Gallery. Karlovy Vary. Czech Republic

2006
“The Glass School Teachers'” / common exhibition. Glass Museum. Nový Bor. Czech Republic

2007
“1947 – 2007” / common glass exhibition of the 60th anniversary of the Apprentice Glass School establishment. Glass School Gallery. Nový Bor. Czech Republic

2007
Absolvents exhibition of Glass School Nový Bor / Glass Arts Gallery. České Budějovice. Czech Republic

2007
Mr. Smith’s serie of exhibitions in Utrecht galleries / common glass exhibitions. Holland

2008
“Permeation” / self-exhibition. Glass-Arts Gallery. České Budějovice. Czech Republic

2011
exhibition / Welti Glaskunst Gallery. Heinrich-Heine-Allee 15. Düsseldorf. Germany

2014
“Rendezvous” / self-exhibition. Ajeto Gallery. Nový Bor. Czech Republic

2015
IGS / common exhibition. International Glass Symposium. Glass Museum. Nový Bor. Czech Republic

2016
EX-IGS / common exhibition. International Glass Symposium. Centrum of Glass Art. Sázava. Czech Republic

2016
“Glass School Nový Bor presents” / common exhibition. Art Glass Moser. Prague. Czech Republic

2017
“Hot-Glass-Painting” / self-exhibition. History Museum and Gallery. Česká Lípa. Czech Republic

2017
“Hot Glass (and) Painting” / self-exhibition. Chodsko Museum. Domažlice. Czech Republic

2018
“Guardians” / the unveiling of glass sculptures. the Church of the Assumption of the Virgin Mary. Nový Bor. Czech Republic 

2019
Solo exhibition. Glasgalerie Stölting. Hamburg. Germany


representation in

Glasmuseum Lette. Coesfeld. Germany
Glass Museum. Nový Bor. Czech Republic
Netherlands
Germany
China
USA
Sweden
Italy
Austria
France
Poland
Russia
Austria 

1972*
narozen 2. září 1972. Litoměřice. Česká republika
 
1987 – 1991
Střední odborné učiliště sklářské. Nový Bor. Česká republika
uměleckořemeslné zpracování skla. foukač dutého skla
1994 – 2000
Vysoká škola uměleckoprůmyslová. Praha. Česká republika / obor Architektura a design (1994-1997 profesor Bořek Šípek. 1997-2000 profesor Jiří Pelcl)
2002 – 2004
Letní akademie Bild-Werk. Frauenau. Německo
– účastník malířského studia Pavla Roučky a sklářského studia Mathewa Beuchnera
– účastník malířského studia Erwina Eische
– účastník malířského studia Jurgena Hubera
2003 – 2004
Euroškola. Česká Lípa. Česká republika / specializace anglický jazyk
2004 – 2005
Stanton School of English. Londýn. Velká Británie / anglický jazyk
2005 – 2006
Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola služeb a cestovního ruchu, Varnsdorf. Česká republika / pedagogické studium
 
profesionální zkušenosti
 
1991 – 1992
Sklář – foukač, sklárna Egermann s.r.o. Nový Bor. Česká republika
1993 – 1994
Sklář – foukač, sklárna Ajeto s.r.o., Lindava, Česká republika
2000 – 2007
Učitel historie umění, estetiky, výtvarné výchovy, PR manažer
Vyšší odborná škola sklářská a Střední škola sklářská, Nový Bor, Česká republika
2013 – 2015
Učitel designu interiéru, PR manažer
Vyšší odborná škola sklářská a Střední škola sklářská, Nový Bor, Česká republika
2015 – 2019
Zástupce ředitele a učitel designu interiéru, PR manažer
Vyšší odborná škola sklářská a Střední škola, Nový Bor, Česká republika
2016
Lektor ateliéru ilustrace a malby, European Summer School, Praha, Česká republika
od 2019
Nezávislý umělec a fotograf
 
účast na sympoziích
 
2015 12. mezinárodní sklářské sympozium IGS, Nový Bor, Česká republika
2016 Sklářské sympozium Tusta Vitrea, Domažlice, Česká republika
 
výstavy
 
1992 Výstava skla, Atrium kláštera, Česká Lípa, Česká republika
2003 3. festival uměleckého skla, Galerie Minea – Vřídelní kolonáda, Karlovy Vary, Česká republika
2003 Salon, Divadlo, Nový Bor, Česká republika
2003 Výstava skla, Utrechtská galerie, Utrecht, Nizozemí
2004 4. festival uměleckého skla, Galerie Minea – Vřídelní kolonáda, Karlovy Vary, Česká republika
2006 Učitelé sklářské školy, Sklářské muzeum, Nový Bor, Česká republika
2007 Výstava skla k 60. výročí založení sklářského učiliště (1947–2007), Galerie sklářské školy, Nový Bor, Česká republika
2007 Výstava absolventů Sklářské školy v Novém Boru, Glass Arts Galerie, České Budějovice, Česká republika
2007 Série společných výstav utrechtských galeriích, Utrecht, Nizozemí
2011 Jiří Suchý und Václav Řezáč, Welti Glaskunst Gallery, Düsseldorf, Německo
2015 12. mezinárodní sklářské sympozium IGS, Sklářské muzeum, Nový Bor, Česká republika
2016 EX-IGS, 12. mezinárodní sklářské sympozium IGS, Centrum sklářského umění – Huť František, Sázava, Česká republika
2016 Sklářská škola Nový Bor se představuje, Art Glass Gallery Moser, Praha, Česká republika
2022 – Jiří Suchý und Vladimir Klein  – Glas und Skulptur, Sklářské Muzeum, Frauenau, Německo
 
samostatné výstavy a prezentace
 
2003 Jiří Suchý – Malba horkým sklem, veřejná prezentace, Bild-Werk, Frauenau, Německo
2008 Jiří Suchý – Prolnutí, Glass-Arts Galerie, České Budějovice, Česká republika
2014 Jiří Suchý – Rendezvous, Ajeto Galerie, Nový Bor, Česká republika
2016 Jiří Suchý – Malba horkým sklem, veřejná prezentace, Sklářské sympozium Tusta Vitrea, Domažlice, Česká republika
2017 Jiří Suchý – Hot-Glass-Painting, Vlastivědné muzeum a galerie, Česká Lípa, Česká republika
2017 Jiří Suchý – Hot Glass (and) Paintings, Muzeum Chodska, Domažlice, Česká republika
2018 Jiří Suchý – Guardians, kostel Nanebevzetí Panny Marie, Nový Bor, Česká republika
2019 Jiří Suchý – Paintings and Glass Sculptures, Glasgalerie Stölting, Hamburg, Německo
2019 Jiří Suchý – Malba horkým sklem, veřejná prezentace, Glasblazerij, Leerdam, Nizozemí
2021 Jiří Suchý – Skleněná tavená plastika a fotografie, Centrum uměleckého skla, Huť František, Sázava, Česká republika
2022 Jiří Suchý – Glassculpturen, Glasgalerie Broft, Leerdam, Nizozemí
 
zastoupení
 
Glasmuseum Lette, Coesfeld, Německo
Glasgalerie Stölting, Hamburg, Německo
Kuchlerhaus, Ebreichsdorf-Weigelsdorf, Rakousko
Glasblazerij, Leerdam, Holandsko
Sklářské muzeum, Nový Bor, Česká republika
Soukromé sbírky v Nizozemsku, Německu, Rakousku, Švédsku, Francii, Itálii, Rakousku, Polsku, Rusku, Číně a USA